Child pages
  • Suomen kielen suullinen taito 3 op

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

|||\

Viikko 48

  • Päiväryhmä ti 30.11. klo 9-12, to 2.12. klo 9-12
  • Iltaryhmä ke 1.12. klo 16.30-20

...

Kokeen tuloksen arviointia

Include Page
voimaa:logotvoimaa:
logot