Child pages
  • Viikkopalaveri 5.10.2010

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

klo 11:30-12:00

Osallistujat: Matti, Jussi, Elena ja Päivi

Käytiin läpi ohjausryhmän kokousvalmisteluja:

  • Hämeestä tullut muutosesitys projektibudjetin tarkistamiseksi
  • Elena ja Jussi esittelevät valmentavia opintoja
  • Jussi toimii kokouksen sihteerinä

Korkeakoulujen kansainvälisten asiain hallinnon kevätpäivät (Kuopiossa toukokuussa 2011) etsii aiheita ja sessioita liittyen OKM:n kansainvälistymisstrategian linjoja heijastelevista kansainvälisten asiain hallinnon haasteista ja uusista ratkaisuista. Ehdotukset toimitettava 18.10.mennessä

  • selvitettävä myös T&K-päivien ja AMK-päivien ohjelmanrakennusaikataulut

Elena kirjoittaa Some-mikrokirjaan sosiaalista mediaa kriittisesti käsittelevän mikroartikkelin

Tulevia tapahtumia

9.10. Valma-valintatilaisuus (paikalla Elena, Anja K., Päivi, Anja R. ja Matti)

Matti ECREA2010-konferenssissa Hampurissa 10.-16.10.2010

11.10. TosiPro kokoontuu klo 10-12 (Päivi)
12.10. Viikkopalaveri (Milla vetää)
Päivi ECREA2010-konferenssissa Hampurissa 12.-16.10.2010

14.-15.10. AMK-viestintäpäivät

18.10. Kulttuurin valma-ryhmät starttaavat klo 14
19.10. Viikkopalaverissa erityiskäsittelyssä julkaisuasiat
21.10. Mikrokirja-tapaaminen
22.10. Co-creation, co-governance and peer-to-peer production of public services -seminaari, Aalto yliopisto/ TAIK

26.10. Projektiryhmän kokous

Include Page
logot
logot