Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Nyt on vihdoin saatu ulos ensimmäinen mikrokirja, joka käsittelee kulttuurin ja luovan alan klusterin Metropolis Helsinki -toimintaa!

Pdf-version voi imuroida täältä ja fyysiä kopioita voi kysellä minulta.

Toisaalla tiivistin mikrokirjan idean seuraavasti: Mikrokirjojen ideana on luoda ketteriä katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla jakaa ja tallentaa kokemuksia ja ajatuksia ennen kuin ne katoavat tapahtumahorisontin taakse. Ah, kuinka runollista.