Child pages
  • Mikrokirjat

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Liaani-mikrokirjan lisäys

...

Section
Column
width300px

Column

Metropolian kulttuurin ja luovan alan julkaisemat mikrokirjat ovat mikroartikkeleista koottuja kokonaisuuksia. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittavat mikroartikkeleissa kirjoittajat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä tai aloittavat keskustelun uudesta aiheesta.

Mikrokirjat

 

Section
Column

Niina Pietilä (toim.): Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakoissa

Lataa pdf-versio

Column
width300px

Image Added

Section
Column

Irene Alsti-Lehtonen (toim.): Virtuaalimuskarin taigaa, Varhaisiän musiikkikasvatus verkkoympäristössä

Lataa pdf-versio

Column
width300px

...