Child pages
 • Kesäpalaveri 12.7.2010

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

paikalla: Matti, Elena. Päivi ja Milla

Elenan työsuhde- ja perehdytys

 • Elena aloittaa 2.8.2010 :) ja työaikaa on resursoitu n. 60% opettajan kokonaistyöajasta
 • Elokuun alussa tehtävä työaikasuunnitelma (Matti tulee lomaltaan käymään töissä aamupäiväksi tms.)
 • Päivi kokoaa perehdytyspaketin elokuun alkua varten
 • Puhelinliittymän hankintamenettely selvitettävä

Valmentavien opintojen koordinointi

 • Elena ja Jussi sopivat työnjaosta koordinoinnin osalta heti elokuun alussa
 • Elena, Jussi, Birgitta sekä S2-opettaja muodostavat tiimin joka kehittää ja seuraa valma-pilotoinnin toteutusta Metropoliassa, HAMKin pilotoinnin kanssa tehdään myös tiivistä yhteistyötä
 • Elokuun alussa Jussi ja Elena käyvät läpi Kulttuurialan OPSin sekä suunnittelevat opintojaksojen toteutukset wikiin
 • Lukujärjestyksen laadinta elo-syyskuussa (neuvoja Marjaana Hangelta teknisessä toteutuksessa)
 • Vertaistutorointi

Valmentavien opintojen OPSit

Opintoihin orientoituminen ja ohjaus (Elena/Jussi)

 • mm. tunnukset järjestelmiin, kirjaston käyttöoikeudet jne.
 • ryhmäkohtaiset 'tutortunnit' vähintään kerran kuussa (ryhmädynamiikan rakentaminen)

Opiskelutaidot

Korkeakouluopiskelutaidot (jakautuu lähes koko opiskeluajalle?)

Tietotekniset taidot (Markus Norrena)

Viestintätaidot

Suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (S2-opettaja)

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (Elena suunnittelee, jakautuu koko syyskaudelle?)

Kulttuurinen osaaminen (Elena/Jussi)

Työelämätuntemus (Elena/Jussi)

Karkea luonnos ajoitussuunnitelmasta

lokakuu

marraskuu

joulukuu

tammikuu

helmikuu

maaliskuu

 • Orientoivat opinnot
 • Tietotekniset taidot
 • Suomenkielen startti
 • Vuorovaikutustaidot
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Korkeakouluopiskelutaidot
 • Suomenkieli
 • Vuorovaikutustaidot
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Korkeakouluopiskelutaidot
 • Suomenkieli
 • Työelämätuntemus
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Suomenkieli
 • Työelämätuntemus
 • Suomenkieli
 • Työelämätuntemus
 • Suomenkieli

Hakuajan Road Show

Road Show 9.8. alkaen 

Tähän mennessä sovittu:

 • Caisa
 • Kirjastot
 • Metropolian toimipisteet

Vielä yhteys

 • Työkkärit (kotoutuskoulutuksen päättymässä olevat rymät + Kluuvi)
 • Maahanmuuttajayhdistykset

Road Showta varten powerpoint esitys

 • Mistä koulutuksessa on kyse, mitä hyötyä siitä on
 • Selitetään yksityiskohtaisesti hakulomakkeen täyttö
 • Selitetään selkokielellä, mikä on motivaatiokirje ja kuinka se laaditaan

Mukaan Road Show -kohteisiin

 • vähintään kaksi VOIMAA-henkilöä
 • matkaan miniläppäri ja tykki
 • hakulomakkeita sekä esitteitä

Elokuun alussa massapostitus (saatekirje, muutama VALMA-esite sekä hakulomake)

 • maahanmuuttajayhdistykset yms.

Valintakokeet

Suunnittelu elokuun alussa

 • valintakokeiden järjestämiseen liittyvät tehtävät ja työnjako
 • valintakokeiden ja koetehtävien suunnittelu (ohjeet, arviointikriteerit jne.)

Varsinaiset kokeet 10.9. ja 11.9.2010

Include Page
logot
logot