Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
{section}{section}
{column:width=600px}{column}

h2.


h3. Tulevaisuusverstaat oppilaitoksissa 


h1.  


Tuottaja2020 \-hankkeessa tutkimukseen liittyvää aineistoa kerätään tulevaisuusverstaissa, joita pidetään 2010-2011 aikana opiskelijoille kaikissa hankkeeseen osallistuvissa AMKeissa. Noudatamme avoimuuden periaatetta eli jaamme vapaasi kurssit kaikkien halukkaiden käyttöön.

Tälle sivulle opintokokonaisuuksien vetäjät kokoavat:
* toteutussuunnitelmat
* opettajan materiaalit
* pajoissa tuotetut aineistot sekä
* omat havaintonsa/ arviointinsa/ saatu palaute

Toivottavasti löydät täältä inspiraatiota tai ideoita omiin tulevaisuuspajoihisi\!

h3.

[Tulevaisuuden tuottaja 3 op/ Metropolia.|^TulevaisuudenTuottajaVAO_LMHero.docx]  YAMK ja AMK vapaavalintainen opintojakso 2011-2012.

[Tulevaisuuden tuottaja 3 op/ Metropolia|tuottaja2020:Tulevaisuuden tuottaja 3 op Metropolia] . Yamk ja AMK vapaavalintainen opintojakso 2010-11.

{add-page:Tulevaisuuden tuottaja Novia}Tutkimus ja kehittäminen kulttuurituottajille (tulevaisuuden tutkimusmenetelmät)/ Novia{add-page}

{add-page:Arts management tapahtumien tulevaisuuden verkostoja, Novia}Arts management tapahtumien tulevaisuuden verkostoja/ Novia

{add-page}

{add-page}
 xx/Humak{add-page}

{add-page}
[Tulevaisuuden tuottaja yamk 2009-2010|tuottaja2020:Tulevaisuuden tuottaja 2009-2010, yamk]

h4.  


h4.  


h4. Kaikille yhteistä infoa:

[Skenaariopajat] (opettajalle ajatuksia erilaisista teema-alueista ja työkaluista, pajaraporttialusta: Kerätään oppilaitospajojen havainnot tänne)


[DigiTarina-paja|DigiTarina-paja] -yleiset ohjeet

[Aineistojen palautus] Tältä sivulta linkkaamme jokaisen opintojakson aineistoihin

[Kehittämisalusta opettajille]