Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ota yhteyttä!

Yhteydenottolomake

Projektijohtaja

Koulutusvastaava, musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén
puhelin: 020-783 5364
sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi
osoite: Ruoholahdentori 6 PL 4043 00079 Metropolia

Projektipäällikkö

Anna-Maija Iskanius
puhelin: 020-783 5392
sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi
osoite: Ruoholahdentori 6 PL 4043 00079 Metropolia

Tuottaja-tiedottaja Irene Alsti-Lehtonen

puhelin: 040 564 3178
sähköposti: etu.sukunimi@metropolia.fi
osoite: Ruoholahdentori 6 PL 4043 00079 Metropolia