Child pages
  • Tour de Metropolia 2010 - reittisuunnitelma

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

  1. Matinsillan yli, kosken sivuitse Vantaajoen itärannalle (Viikinmäen puoleiselle rannalle) ylikulkusillalle asti (jota jokeribussi myös käyttää)
  2. Vantaanjoen länsirantaa Veräjälaaksosta Tuomarinkylän kartanolle, jossa uusi ylitys joen itäpuolelle
  3. Vantaanjoen ja Keravanjoen rantaa seuraten (itä-/eteläranta, ts. Helsingin puoli Keravanjokea) Heurekalle ja sieltä Lummetielle

Reittikartta 1 (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2556880*6683020%29mapzoom%287%29from%28address*H%C3%A4meentie%20161%2C%20Helsinki%29to%28address*Lummetie%202%2C%20Vantaa%29via%28%28point*2554981*6680425%29%28point*2554181*6683213%29%28point*2554125*6683781%29%28point*2554231*6684644%29%28point*2557463*6686650%29%29routingmethod%28sand%29)

Etappi 2: Lummetie-Leiritie (Myyrmäki) n. 15 km

Suurin piirtein viimevuotista reittiä Tikkurilasta Myyrmäkeen lähinnä sillä erotuksella, että reitti kulkisi Keravanjoen Vantaan puoleista rantaa (pohjoispuoli) pitkin Helsingin Pitäjän kirkolle. Reitin alkuosa vielä hieman auki (koska Kielotietä ei pääse alittamaan Keravanjoen pohjoisella rantareitillä). Mahdollisesti ajetaan joen eteläpuolta joen ylittävälle sillalle, jolloin siirrytään pohjoispuolelle.

Reittikartta 2 (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2553300*6685740%29mapzoom%287%29from%28point*2557828*6687497%29to%28address*Leiritie%201%2C%20Vantaa%29via%28%28point*2556138*6686700%29%28point*2554888*6685819%29%28point*2553103*6685047%29%28point*2549297*6683978%29%28point*2548688*6683447%29%29routingmethod%28shortest%29)

Kolmos- ja nelosetapit voisivat kulkea joko viime vuotiseen malliin Vanhan viertotien kautta (vaihtoehto a) tai sitten niin (vaihtoehto b), että Leppävaarasta tehtäisiin etappi ja kierrettäisiin hieman Myyrmäestä tultaessa, jotta etappi ei jäisi liian lyhyeksi (suora reitti n. 6 km)

...

Etappi 3a: Leiritie- Vanha viertotie n. 12 km

Reittikartta 3a (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2547141*6680673%29mapzoom%286%29from%28address*Leiritie%201%2C%20Vantaa%29to%28address*Vanha%20Viertotie%2023%2C%20Helsinki%29via%28%28point*2546297*6682372%29%28point*2546259*6681338%29%28point*2545128*6679122%29%28%29%28%29%29)

Etappi 4a: Vanha viertotie- Albertinkatu (Ruoholahden kautta) n. 7 km

...

Olennaisilta osin viimevuotista reittiä, mutta kiertäen Hämevaaran kautta (ettei reitti olisi aivan liian lyhyt - suorin reitti n. 6 km)

Reittikartta 3b (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2547538*6680350%29mapzoom%286%29from%28address*Leiritie%201%2C%20Vantaa%29to%28address*Vanha%20Maantie%206%2C%20Espoo%29via%28%28point*2544288*6682788%29%28point*2544963*6681213%29%28%29%28%29%28%29%29)

Etappi 4b: Vanha maantie - Albertinkatu (Ruoholahden kautta) n. 12, 5 km

Reitti menisi mm. Gallen-Kallelan Tarvaspään ohitse, merinäköalaa, jne.

Reittikartta 4b (http://kevytliikenne.ytv.fi/#mapcenter%28point*2548206*6677356%29mapzoom%285%29from%28address*Vanha%20Maantie%206%2C%20Espoo%29to%28point*2551865*6673018%29via%28%28point*2550408*6673692%29%28%29%28%29%28%29%28%29%29routingmethod%28shortest%29)

Aikatauluista ehdotelmaa (loppuosa suunnitelman B pohjalta)

...