Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjontaa ja osallistua osaamispolkuihin, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen. Tarjolla on lisäksi laaja kielitarjonta, jota tarjotaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.Katso video.

Ilmoittautuminen:

25.11 – 9.12.2019 Ilmoittautuminen kevään 2020 3AMK:n opintoihin

...