Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Mikäli henkilö ei oleskele Suomessa (ei merkitystä onko EU/ETA alueelta) opintojensa aikana, ei hän tarvitse suomalaista hetua, vaikka opiskelisi yli 3 kuukautta. Ts. Ulkomaisilta opiskelijoilta ei tarvita suomalaista hetua opiskeluun missään tilanteessa, mikäli opiskelu tapahtuu etänä.
  • Mikäli ulkomainen henkilö oleskelee Suomessa opintojensa aikana, tarvitsee hän kaikissa tapauksissa suomalaisen hetun. --> Miten tätä valvotaan? Uudessa järjestelmässä tunnukset määrittyvät täysin opintojen keston mukaan, ts. 1. kurssin 1 päivä ja viimeisen viimeinen.

 

AIKATAULU

  • Aikataulu avoimen osalta tulee olemaan tiukka, jotta järjestelmä saadaan käyttöön ajatellen avoimen syksyn tarjontaa. Kts. https://oma.metropolia.fi/henkilokunnalle/oppimistoiminta/avoin-amk/avoimen-aikataulut. Toteutukset julkaistaan Metropoliassa 15.4, jolloin myös avoimen kiintiöt täytyy olla merkittyinä toteutuksille. Kiintiöt merkitään samassa yhteydessä, kun ilmoittautumisen kohteet luodaan uudessa järjestelmässä ja tämä tehdään koulutuksissa. Koulutukset tulee sijoittaa maalis-huhtikuun vaihteeseen. Todennäköisesti järjestelmä saadaan kuitenkin käyttöön tarjonnan julkaisun osalta ja myöhemmin ilmoittautumisen osalta.
  • Virve ottaa järjestelmän käyttöön vasta sitten kun avoin ja täykkärit ovat sen ottaneet.

...