Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuvassa näytöt ovat numeroitu 1, 2 ja 3 vasemmalta oikealle. Näyttöjen tyyppi on Dell U2414H.

Image Added

Kaapeleiden ketjutuksen jälkeen on näyttöjen DSL Displayport 1.2 asetukset säädettävä. 

Viimeiseksi käynnistetään Intel HD Graphics Control Panel -sovellus ja tarkistetaan näyttöjen "topologia"

Ketjutus DP-portin kautta

  1. tuo tietokoneen DP-portista kaapeli näytön 1 DP IN-porttiin
    Image Added
  2. vie näytön 1 DP OUT-portista kaapeli näytön 2 DP IN-porttiin
  3. vie näytön 2 DP OUT-portista kaapeli näytön 3 DP IN-porttiin

Näyttöjen DSL 1.2 asetukset

  1. aseta näyttöjen 1 ja  2 Displayport 1.2 asetus Enable -tilaan

  2. aseta näytön 3 Displayport 1.2 asetus Disable -tilaan

...


Näyttöjen topologia

 Image Added