Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RMS tunnetaan myös kvadrattisena keskiarvona ja on yleinen keskiarvo eksponentilla 2. RMS voidaan myös määritellä jatkuvasti vaihtelevalla funktiolla hetkellisten arvojen neliösumman ollessa integraalina syklin aikana.

 

root-mean-square (rmsRMS)

Alpha rms is the root mean square value of the signal within a window length of 0.25 seconds. This parameter provides a good characterization for the actual quantity of the alpha waves.

...