Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Normaali happisaturaatio yli 96 %, lievä hypoksemia eli happivajaus 89-95 %, keskivaikea 80-88 % ja vaikea 80 %

  • Mittauksella halutaan selvittää meneekö happi ääreisverenkiertoon.