Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kehosta mitattavia fysiologisia signaaleja ja niiden käsiteltyjä ominaisuuksia, joita arvioimalla voidaan määritellä terveydentilaan liittyviä ongelmia ja ihmisen ominaisuuksia.

Esimerkkejä:

  •  Lämpötila: Kehon lämpötilaa mitataan tulehduksien selvittämiseksi tai minkä muun tahansa sairauden takia.
  •  Pulssi: Seurataan leikkauksissa.
  •  Systolinen verenpaine: Seurataan leikkauksissa ja lääkärintarkastuksissa.
  • FEV1