Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • FEV1 (Forced Expiratory Volume), käytetään myös merkintää FEV1) ilmoittaa , ilmoittaa kuinka suuren ilmamäärän tutkittava henkilö pystyy puhaltamaan ensimmäisen sekunnin aikana pakotetussa uloshengityksessä. Yksikkönä käytetään litraa.