Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kehosta mitattavia fysiologisia signaaleja ja niiden käsiteltyjä ominaisuuksia, joita arvioimalla voidaan määritellä terveydentilaan liittyviä ongelmia ja ihmisen ominaisuuksia.

Esimerkkejä:

 Lämpötila: Kehon lämpötilaa mitataan tulehduksien selvittämiseksi tai minkä muun tahansa sairauden takia.

 Pulssi: Seurataan leikkauksissa.

 Systolinen verenpaine: Seurataan leikkauksissa ja lääkärintarkastuksissa.