Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kehosta mitattavia fysiologisia signaaleja ja niiden käsiteltyjä ominaisuuksia, joita arvioimalla voidaan määritellä terveydentilaan liittyviä ongelmia tai ja ihmisen ominaisuuksia.