Child pages
  • Opinnäytetyö hankkeessa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Espoon sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi

Opinnäytetyön valmistuttua, se tulee lähettää Metropolian normaalin käytännön lisäksi sähköisesti PDF tiedostona osoitteeseen laura.kallionpaa@metropolia.fi sekä printattuna paperiversiona (ilman niittausta) osoitteeseen:

Laura Kallionpää
PL 4032
00079 Metropolia

Näin Liittyvä Voima -hanke voi parhaiten hyödyntää opinnäytetöiden tuloksia kehittämistyössä.