Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width45%

VAIHDETAAN AJATUKSIA!

Saitko ajatuksen? Kerro se meille. Uusin ajatus on aina ylin.

Panel
Content by Label
showLabelsfalse
sortmodified
showSpacefalse
sortreversemodifiedtrue
typepage
reversetrue
spaceDimeke
labelsajatuksia

Wiki Markup
{create-page:button=true|template=ajatuksia|prompt=Kirjoita ajatuksellesi otsikko!|target=edit}Uusi ajatus\!{create-page}

Column
width55%
Wiki Markup

h3. {color:#3b3b3b}OPPIMISTULOKSET{color}

Aloita oppimistuloksien kirjaaminen jo tänään. Jos olet jo aloittanut, niin valitse nimesi listalta. Muussa tapauksessa paina "Luo omat oppimistulokset" \-nappia.

{panel}


{contentbylabel:type=page | labels=oppimispäiväkirja  | space=Dimeke | showLabels=false | showSpace=false}
{panel}


\\

{link-page:name=%global:current user > user:full name% - oppimispäiväkirja | live=true | template=oppimispäiväkirja | labels=oppimispäiväkirja}Luo oma oppimispäiväkirja!{link-page}