Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

             

Hankeryhmä koostuu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Espoon kaupungin työntekijöistä. Hankeryhmään kuuluvat hankejohtaja, tutkimusjohtaja, tutkija, porjektipäälliköt, projektisuunnitelija ja projektityöntekijä, Espoon sairaalan ylihoitaja sekä Espoon kaupungin rekrytointipalvelujen edustaja. Hankeryhmä kokoontuu säännöllisesti. Hankkeen päätökset tehdään hankeryhmässä, jossa hanketta viedään aktiivisesti eteenpäin.

Jäsenet

Merja Reijonen (puheenjohtaja)
Toini Harra
Sirpa Immonen
Tiina Pahikainen
Noora Lindberg
Arja Häggman-Laitila
Leena Rekola
Johanna Holvikivi
Laura Kallionpää (sihteeri)
Minna Marjamäki-Kekki (sihteeri)