Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ohjausryhmän rooli hankkeen tavoitteiden toteuttamisessa on keskeinen. Ohjausryhmän tehtävä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Parhaimmillaan ohjausryhmä tukee ja kehittää hankkeen toteutusta ja yhteensovitusta muiden strategioiden toimeenpanon kanssa sekä hankkeen tulosten kehittämistä, levittämistä ja juurruttamista hanketoiminnan ulkopuolelle ja sen jälkeen. Ohjausryhmä seuraa ja ohjaa hankkeen sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista, jossa projektisuunnitelman toteuttaminen on väline. Lisäksi ohjausryhmän eräs tärkeä tehtävä on itsearviointi.

Jäsenet

Juha Metso (puheenjohtaja)
Johanna Holvikivi (varapuheenjohtaja)
Elina Eriksson
Hannele Salminen
Jukka Louhija
Jaana Lepistö
Jukka Nivala
Jutta Takala
Kirsi Lehto-Ollila
Marianne Teräs
Seija Ristimäki
Sinimaaria Ranki

Sihteeri

Laura Kallionpää

Esittelijät

Toini Harra
Merja Reijonen
Sirpa Immonen
Minna Marjamäki-Kekki
Arja Häggman-Laitila
Leena Rekola