Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

                  

Valtakunnallisena Liittyvä Voima -hanke avautuu korkeakouluopettajille tarkoitetun kumppaniopettajuuden täydennyskoulutuksen (10 op) kautta. Se on suunnattu työelämän ja koulutuksen yhteistoimintaa kehittäville korkeakouluopettajille. Koulutus toimii myös kumppanuusmallin reflektio, levitys ja juurrutusrakenteena.

Lähijaksot

Lähijakso 1 - Uusi opettajuus sekä työelämäprojektin kaksoisrakenne

Luennoitsijoina:

 • Ammatillisten identiteettien haasteet - erityisesti opettajien työssä, professori
  Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto
 • Toimijoiden näyttämö, lehtori Mari Rusi-Pyykönen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kumppanuusmallin tutkimus,Tutkimusjohtaja Arja Häggman-Laitila ja tutkija Leena Rekola, Liittyvä Voima -hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Espoon kaupunki hankeyhteistyökumppanina Liittyvä Voima -hankkeessa, projektipäällikkö Sirpa Immonen, Espoon Kaupunki

Lähijakso 2 - Kumppanuuskehittämistehtävä ja suunnittelun työkalut

Luennoitsijoina:

 • KPlab, Projektitutkijat Hanni Muukkonen ja Jiri Lallimo, Helsingin Yliopisto
 • Monialainen yhteistyö hanketoiminnassa. Esimerkkinä Mediatekniikka. Yliopettaja Erkki Rämö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Connect Pro, lehtori Antti Laiho, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lähijakso 3 - Tapauskohtainen harkinta ja opettajan toimintatilat sekä toimijoiden näyttämö

Luennoitsijoina:

 • Collaboration between Higher Education and Workplace Settings, Professori Carol Kasworm, Fulbright Senior Specialist, North Carolina State University
 • Opettajan toimintatilat työelämäläheisessä opetuksessa. Toimijoiden näyttämö, lehtori Mari Rusi-Pyykönen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lähijakso 4 - Opettaja muutosagenttina sekä arviointi ja palautteen antaminen

Luennoitsijoina:

 • Työelämä ja oppilaitosyhteistyö, Ylihoitaja Tiina Pahikainen, Espoon kaupunki
 • Koulutuksen/opetuksen ja yhteisöjen muutoksen haasteet opettajuudelle, Tutkijat Katja Vähäsantanen ja Päivi Hökkä, Jyväskylän yliopisto
 • Työelämän ja korkeakoulun kumppanuustoiminta: systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia, Tutkimusjohtaja Arja Häggman-Laitila ja tutkija Leena Rekola, Liittyvä Voima -hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lähijakso 5 - Työnohjaus ja coaching sekä kumppanuusmallin rakentuminen (toimintatutkimus)

Luennoitsijoina:

 • Osaaminen työelämän ja korkeakoulun yhteisenä kehittämisen kohteena, Rakennusneuvos, DI Jaakko Heikkilä, Crow Care Coach
 • Arviointi ja palautteen antaminen, Toimitusjohtaja Heljä Hätönen, Educa-Instituutti Oy
 • Työnohjaus, coaching ja mentorointi, Ranja Koverola, Educons Oy ja Minna Rasila, Heuristica Oy
 • Espoon uuden sairaalan kehittämistoiminta ja kehittämisen fasilitointi, Elina Kylmänen-Kurkela ja Maria Rysti, Espoon kaupunki

Lähijakso 6 - Rajat ylittävä osaaminen ja asiantuntijuus, mukana työelämäyhteistyökumppanit, toimijoiden näyttämö

Luennoitsijoina:

 • Korkeakoulun ja työelämän uusi toimintakonsepti, rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Liittyvä Voima -hankkeen ja kumppaniopettajakoulutuksen esittely, johtaja Johanna Holvikivi, projektipäällikkö Toini Harra, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kumppanuustoiminta osaamisen kehittämisessä, tutkimusjohtaja Arja Häggman-Laitila ja tutkija Leena Rekola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Organisaation osaamisen muutokset ja yksilön osaamishaasteiden
  tunnistaminen, emeritusprofessori Jaakko Virkkunen, Helsingin yliopisto
 • Suomen Parhaaksi Työpaikaksi,- Arvioijanäkökulma: Valinnan kriteerit: uskottavuus; kunnioitus;oikeudenmukaisuus; ylpeys ja yhteishenki. Emmi Rautiainen, Great Place to Work

Lähijakso 7 - Projektin hallinta ja kumppanuuden ehdot

Luennoitsijoina:

 • Asiakasymmärryksen luomisen tilat innovaatiotoiminnassa, Hanna Nordlund, Innopark Oy 

Lähijakso 8 - Yhteiskirjoittaminen kumppanuudessa

Luennoitsijoina:

 • Hankeraportointi ja Metropolian julkaisusarjaan kirjoittaminen, Liisa Salo Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Yhteiskirjoittaminen työelämän ja korkeakoulun kumppanuudessa, Liisa
  Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia
 • Tiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa, Hanni Muukkonen, Helsingin Yliopisto

Lähijakso 9 - Kumppanuuden mahdollisuudet

Luennoitsijoina:

 • Hankekirjoittaminen yhteiskehittelynä, Pirjo Lambert, Haaga-Helia
 • Kumppanuuden tutkimus, Arja Häggman-Laitila ja Leena Rekola, Metropolia Ammattikorkeakoulu