Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hero, Laura-Maija & ChatGPT (2023). Art and metaverse -article as a case for UAS teachers' fears and hopes for artificial intelligence (AI) threat thinking. Manuscript.

Hero, Laura-Maija (2023). Kestävien digitaalisten ratkaisujen innovoinnin pilottikokeilu: case Mystash.  Teoksessa Opas vihreään työhön ja Digitalisaatioon – Tulevaisuuden osaaminen, innovaatiot ja yrittäjyys. In press.

...

Hero, Laura-Maija 2018 (Toim.). Minnotalkoot. Toimintatutkimus monialaisesta ja moniasteisesta innovaatiopedagogiikasta. (Action research on multidisciplinary and multi-staged innovation pedagogy). TAITO-sarja. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. >>>> https://www.theseus.fi/handle/10024/143913

Hero, Laura-Maija 2018. Superteam tournament – A pedagogical innovation activity system.  Metropolia University for Applied Sciences, Finland. .pdf.  >>>>

...