Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width55%Hyvin kerrottu tarina luo elämyksiä, herättää kiinnostuksen ja jää mieleen.
Dimeken oma tarina syntyy digimedia-alan yritysten tarinallisen tuotekehitysosaamisen edistämisestä neljässä koulutuksellisessa sisältökokonaisuudessa. Sisältökokonaisuudet ovat käsikirjoittaminen, tuotteistaminen, yleishyödyllisten järjestöjen tuoteideoiden kehittäminen ja kansainvälistymistapahtumat. Dimeke on valtakunnallinen ESR-hanke vuosina 2009-2011. Dimeke on työkalu yrityksille, joilla on tavoitteena kehittää tarinoista tuotteita. löytää kerronnallisia menetelmiä yrityksen ja sen tuotteiden esittelyyn. Hankkeen kohteita ovat pelituotanto, verkkopalvelut, sosiaalinen media, elokuva- ja tv-tuotannot.

Column
Panel
borderColor#c7c7c7
bgColor#e8e8e8

Haku

Page Tree Search

Kysy Dimekestä

Lue lisää >>

Äänestä mieluisin Jaakko

Wiki Markup
{vote:title=}
Internet-Jaakko
Filmi-Jaakko
Televisio-Jaakko
Peli-Jaakko
{vote}

Uusimmat juonenkäänteet

Popular Labels
spaceKeydimeke
count10
styleheatmap

Uusimmat Asiantuntijat

Content by Label
showLabelsfalse
spaces@self
sortcreation
showSpacefalse
sortcreation
typepage
labelsasiantuntija

...