Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
\\

h3. Koulutus 2020

Koulutus-prosessin suunnittelu on koko hankkeemme keskeisin pihvi. Tämä työ alkaa hankkeessa 2011 syksyllä. Tällä sivustolla tehdään kyseistä prosessia näkyväksi. Askeleitamme on:

1. 9.2.10 aloitimme prosessin määrittelyn koulutustoimijoille järjestetyssä verstaassa. Verstaassa kartoitettiin lähtötilannetta koulutuksen avainhenkilöiden määrittelemänä [AINEISTO|tuottaja2020:9.2. Aineisto]
2. Selvitys tuottajakoulutuksen kentästä laajemmin (Cupore: keväällä 2011)
3. Soveltuvin osin Taku-kyselyn tulokset (Mpolia:keväällä 2011)

h3. {add-page:koulutusseminaari 1}h3. 4. Tuottajakoulutus nyt ja tulevaisuudessa\! \-seminaari 10.5.2011{add-page}5. Jatkamme syksyllä 2011 workshoppeja tutkijaklubissa. Niissä koitetaan vähitellen saada jalkautettua myös tutkimustuloksemme. Ensin toimintaympäristöanalyysiksi, sitten osaamiseen siirrettynä ja kevääseen 2012 mennessä profiileihin ja tuottajakoulutuksen tarkempaan tulevaisuussuunnitteluun 2011-2012 aikana
\\
{add-page:Tuottaja mikä}Tuottaja?{add-page}