Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Harjoittelun ohjaus ja ohjaajien tehtäviä

Jokaiselle opiskelijalle nimetään harjoittelupaikalta ohjaaja sekä harjoittelua ohjaava opettaja.

Harjoittelupaikan ohjaaja ja opiskelija

 • keskustelevat harjoittelun alussa ohjauksen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Keskustelussa hyvä käydä läpi myös molempien odotuksia harjoitteluun liittyen.
 • sopivat ohjauksen toteutumisesta ja käytännöistä
 • käyvät harjoittelun alkupuolella keskustelun opiskelijan laatimista harjoittelun tavoitteista ja tarkentavat niitä tarvittaessa
 • pysähtyvät harjoittelun keskivaiheilla tarkastelemaan tavoitteiden tilannetta: mihin pitää kiinnittää vielä huomiota, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa? Tarvitaanko uusia tavoitteita?
 • pohtivat yhdessä harjoittelun lopussa tavoitteiden saavuttamista ja tekevät yhteenvetoa harjoittelujaksosta

 

Ohjaava opettaja

 • on tarvittaessa yhteydessä omiin opiskelijoihin sekä harjoittelupaikkojen ohjaajiin
 • vastaa harjoitteluun liittyviin kysymyksiin ja tiedottaa käytännöistä
 • ohjaa opiskelijaa harjoittelun tehtävissä, lomakkeissa ja ohjeistuksissa
 • on käytettävissä ohjaukseen toiveiden mukaisesti. Opettajan ohjaus voidaan sopia harjoittelupaikan ja opiskelijan tarpeiden mukaisesti.
 • hyväksyy harjoittelulle asetetut tavoitteet sekä ohjaa omalta osaltaan opiskelijaa niiden laatimisessa
 • järjestää pienryhmän harjoittelun aikana, jossa opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta ja vertaistukea muilta opiskelijoilta

 

Opiskelija

 • pohtii omaa ohjaustarvettaan ja hakee aktiivisesti ohjausta
 • kirjaa omat tavoitteensa, jotta niitä voidaan hyödyntää ohjauksessa
 • harkitsee opiskelijoiden keskinäisten opintopiirien tms. tarvetta

 


 

 • Sekä harjoittelupaikan ohjaaja, että opiskelija voivat ottaa ytheyttä ohjaavaan opettajaan missä tahansa asioissa!

  Opettajaan saa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä!

 • Ohjaavan opettajan ohjaukseen ei ole erikseen määritelty käytäntöjä, vaan ohjaus voidaan toteuttaa niin kuin se parhaaksi harjoittelupaikalla nähdään!