Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Alla kuvattuna miten AHOTin organisaatioiden haku on määritelty

Koodisto johon aliakset laitetaan:

 • placeOfAccomplishmentType ja sen alle oleville koodeille lisätään ao. aliaksia

Aliakset:

 • naytaOpiskelijalleAhot
  • arvo "true" tai ei laiteta aliasta ollenkaan mikäli kyseista suorituspaikan tyyppiä ei haluta näyttää opiskelijalle ollenkaan
 • organisaatioAHOT
  • arvo esim. organization_national/AMK
  • alias määrittää mistä "organization" koodiston haarasta autocomplete hakee organisaatioita

 

Organisaation autocompletehaun parannus opiskelijan sekä hyväksyjän käyttöliittymässä

...