Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

  • työpöytä (Windows, Mac)
  • mobiili (iOS, Android, Windows)
  • web

Microsoft aloitti vuonna 2018 yhteistyön interaktiivisen kuvaeditorin Thinglinkin kera. Thinglinkiä voi käyttää sen jälkeen Teamsista käsin. 

Teamsin merkittäviin kilpailijoihin kuuluu Googlen Hangouts Meet sekä hieman suomalaisperäistä IRC:tä muistuttava Slack, joka nousi 2010-luvun puolivälissä suosioon yritysmaailmassa. 

...

Käyttökohteita - Targets of use

...