Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

                                                       

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjontaa ja osallistua osaamispolkuihin, jotka kehittävät uudenlaista ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamista. Tarjolla on lisäksi laaja kielitarjonta, jota tarjotaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Tällä sivustolla pääset tutustumaan tarjontaan. Suomenkieliset opinnot ja ohjeet löydät

Suomeksi

Opinnot suomeksi -välilehden alta. Jos haluat osallistua myös englannin kielisille toteutuksille, tutustu valikoimaan Studies In English -välilehden alta. Ilmoittaudu mukaan opinnoille ja laajenna osaamistasi.

-----------

Students of Haaga-Helia, Laurea and Metropolia can take advantage of the course  offering at all three universities of applied sciences. Students can also select their study paths, which will best   develop  knowledge required by  the needs of working environment. There is also a wide selection of language studies run in cooperation with  Aalto University.

In this website you can explore the study possibilities. All the studies implemented completely in English as well as instructions are found under the Studies In English -tab. Enroll to courses and develop your skills and broaden your knowledge.