Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankeen 2017-2019 tavoitteena on uudistaa ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja ja niissä käytettäviä menetelmiä ja opintopolkuja sekä parantaa korkeakoulujen välistä ja toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimalle hankkeelle myönnettiin erityisavustusta 2 085 000€. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017-31.12.2019.

Hankkeelta edellytetään yhteistyötä Helsingin yliopiston Opiskelijavalintojen uudistaminen -hankkeen kanssa.