Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

!!! Koodistojen aliaksien ylläpito on siirretty (1_2019) sisällöllisen ryhmän sivuille TÄNNE

 

Kootaan tänne kootusti Perusrekisterin ja liitännäisten tarvitsemia aliaksia.

...