Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tentit -näkymässä opettaja voi hallinnoida omia uusinta- tai korotustenttejään.

 Tenttivaihtoehdot ja niiden toiminnallisuudet

1. Toteutukset -> Tentit tai Toteutus -näkymässä -> Uusintatentit (Kuva)

...