Child pages
  • Viikkopalaveri 9.2.2010

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

vk 8 Jussi vapaajaksolla
23.2. Projektiryhmän kokous, arviointikeskuseu SWOT-menetelmällä
24.2. Päivi tapaa Metropolian laatuaudintoinnin projektipäällikön Iris Humalan

Include Page
voimaa:logotvoimaa:
logot