Child pages
  • Portfolio (MS Access)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tästä linkistä voit ladata Portfolion zip-tiedostona koneellesi.

Portfolio on tehty MS Access-ohjelmalla, joten tietokone tarvitsee tämän ohjelman ennen Portfolion lataamista.

Ohjeet portfolion lataamisen jälkeen:

1. Pura zip-tiedosto omaan kansioonsa. Tämän jälkeen kansiossa olevat kaksi tiedostoa pitää linkittää toisiinsa alle olevan ohjeen mukaan.

2. Avaa portfolio v4 tiedosto

3. Mene Valikossa (Menu) olevaan Työkalut (Tools) valikkoon ja valitse (database utilities), (linked table manager), valitse Kaikki (select all) ja klikkaa OK

4. Ohjelma kysyy, mistä linkitettävät tiedostot löytyvät, mene kansioon, johon purit zip-tiedostot, valitse Competence_units-test.mdb ja yhdistä (klikkaa ok).

5. Sulje portfolio v4 ja avaa se uudestaan.