Child pages
  • Osaamiskuvaukset Wikissä

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Panel
borderColor#000000
bgColor#E2E2E2
borderWidth0px
Wiki Markup

Kaikki osaamiskuvaukset sijoittuvat tasoille 1-8 ja nämä osaamiskuvausten tasomääritelmät perustuvat
[Kansallisen tutkintojen viitekehyksen tasokuvauksille|Kansallinen tutkintojen viitekehys ].

{link-window:https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Management_competences_NEW}Avaa Esimiestyön osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa{link-window}

{link-window:https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Design_competences_NEW}Avaa Suunnittelun osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa{link-window}

{link-window:https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/00000000FI}Avaa Valon-, Äänen- ja Näyttämötekniikan osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa{link-window}

{link-window:https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Ty%C3%B6kalut_FI}Avaa kaikki TTTinEU- hankkeen osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa{link-window}

{link-window:https://ttt-eu.metropolia.fi/wiki/Competence_areas}Avaa kaikki LPT- hankkeen osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa{link-window}