Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width70%

Tälle sivulle kootaan VOIMAA-projektin tuloksia...

Panel
borderColor#eeffcc
bgColor#ccee66
borderWidth1px

Valtavirtaistaminen

Maahanmuuttaja ja työ -reportaasit (youtubessa klippeinä Metropolian Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden tuotannot)
Putkimies Badara (Reportaasi 1)
Reportaasi 2
Reportaasi 3
Reportaasi 4

Minidokumentti: Maahanmuuttaja

Uutisjutut aiheesta maahanmuuttajuus (youtubessa klippeinä Metropolian Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden tuotannot)
Korkeakouluopintojen maksullisuus
Maahanmuuttaja?

Perehdytysmateriaalit
Työyhteisön kulttuurisidonnaiset tekijät - Riitta Metsänen luennoi työyhteisön kulttuurisidonnaisista tekijöistä (7 videoklippiä)

Nasima Razmyar Luovuus syttyy yhteisöissä -tapahtumassa

Panel
borderColor#eeffcc
bgColor#ccee66
borderWidth1px

Julkaisut
Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus
Voihan wiki – käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä
Puurtajasta uranuurtajaksi - Uusia väyliä maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen

Samalle viivalle; selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin

Panel
borderColor#eeffcc
bgColor#ccee66
borderWidth1px

Työnantajaselvitys
Työnantaja selvityksen tulokset (pdf)
Pilottikyselyn tulokset
Katsaus aiempiin selvityksiin maahanmuuttajataustaisten täydennyskoulutuksesta

Panel
borderColor#eeffcc
bgColor#ccee66
borderWidth1px

AMK-valmentava koulutus

Kulttuurialan amk-valmentavan koulutuksen OPS
Tieto- ja viestintäteknologia-alan amk-valmentavan koulutuksen OPS

Panel
borderColor#eeffcc
bgColor#ccee66
borderWidth1px

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Column

Include Page
logot
logot