Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
hedari
hedari

Tutkimusprosessin 2. vaiheessa keskitytään tapahtumatuotannon ympärille rakentuvan ekosysteemin kriittiseen osiin, joiksi ensimmäisen tutkimussyklin aikana paikansimme vapaaehtoistyön, tuotantologistisen symbioottisesti positoituvan verkoston, sosiaalisen median kohtauspisteet sekä matkailualan. Lisäksi prosessin tässä vaiheessa perehdytään kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen ulkopuoliseen kulttuurituotantospesifiin osaamiseen tähtäävään kotimaiseen koulutukseen. Ennakoinnin menetelmä vaihtelee hieman aineistoittain.

Jokaisella tutkijaklubilaiselle on oma erityiskysymyksensä, jonka kautta hän lähestyy yhteistä tutkimusprosessiamme. Nämä raportoidaan omina julkaisuinaan sekä niistä parhaat palat kokoavina artikkeleina.

Jokaisella näkökulmalla on oma työstöalueensa. Ne ovat kuitenkin tässä vaiheessa avoimia vain tutkijaklubin jäsenille.

SULJETTU TYÖSTÖALUE