Child pages
  • Anonyymit sosio-nörtit

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section

Excerpt Include
Menu
nopaneltrue
Menu
Column
width70%

Anonyymit sosio-nörtit

Anonyymit sosio-nörtit on sosiaalisen median parissa toimivien ihmisten kaikille avoin, vapaamuotoinen keskusteluryhmä. Tervetuloa mukaan!

Kevään aikataulut

  • 27.4. klo 14 Ravintola Kaislassa (Kaisaniemi)
  • 25.5. klo 14 Ravintola Kaislassa (Kaisaniemi)

Arkisto