Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pepissä opintojaksolla on paljon ominaisuuksia, jotka on jaettu eri välilehdille. Välilehdet löytyvät opintojakson yleisnäkymässä vasemmasta laidasta. Kaikki välilehdet eivät ole jokaisen korkeakoulun käytössä. Alla esimerkki opintojakson näkymästä:


Image RemovedImage Added


Tämän sivun alasivuilla on kerrottu tarkemmin kultakin välilehdeltä löytyvistä toiminnoista ja ominaisuuksista. Lisäksi ensimmäinen alasivu ohjeistaa opintojaksojen haussa, lisäämisessä (irrallisena) ja poistamisessa.

...