Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#000000
bgColor#E2E2E2
borderWidth0px

LPT-Esitystekniikan EU-hanke sivuilta löytyy tietoa kahdesta EU-hankkeesta
ja niiden tuotteista:
Teatteritekniikan EU-hanke TTTinEU ja TTTinEU hankkeeseen pohjautuva
Esitystekniikan jatkohanke LPTinEU.

Molemmissa hankkeissa on projektiryhmän sisällä koostettu osaamiskuvauksia
valon, äänen, näyttämötekniikan, esimiestyön ja suunnittelun osaamisalueilta.

Kaikki osaamiskuvaukset sijoittuvat jollekin tasolle (1-8).
Tasokuvaukset perustuvat Eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen.

Molempien hankkeiden tulokset löytyvät Tuotteet -sivulta.

Halutessasi lisätietoa hankkeista ota yhteyttä hankkeiden kumppaneihin

...
Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

...