Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Include Page
hedari
hedari
Ennakoinnin piiriin keksittyviä sivustoja on jo melkoinen määrä. Alla on hyviä lähtökohtia ennakointialan suuntaan:


LUOVAT ALAT ERITYISESTI

- http://www.heranet.info/Files/Filer/Rapporter%20HERA/Creative_industires_report.pdf

Luovien teollisuudenalojen ennakointia (4/2005, 41 s.)
- http://future.vuodatus.net/

Futuristi Elina Hiltusen signaalien blogia

- http://blogit.yle.fi/aikaleima

YLEläisten blogittelua signaaleista

- http://www.trendwatching.com/ 

Kuluttajatrendien tilanne

- http://www.luovasuomi.fi/images/stories/ohjelmat_strategiat_ja_selvitykset_final_290409.pdf

Luova Suomi -hankkeen puitteissa tehty erinomainen päivitys Luovan alan strategioista ja visioista. Täältä löytyy kotimaisen kirjallisuuden kattava läpikahlaus vuoden 2009 huhtikuulta. Tekstiä päivitetään osoitteessa http://www.luovasuomi.fi/index.php/tietoa/strategiatjaselvitykset


SUOMALAISIA SIVUSTOJA:

- http://www.foresight.fi/

Kansallinen ennakointiverkosto nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Foresight.fi on yhteinen kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksen-tekijöille ja tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.

- http://www.eva.fi/files/2443_EVA_SCENARIOS_playing_fields_of_the_future.pdf

EVA:n skenaariot maailman tilasta, rakennettuna neljän tulevaisuuskuvan ympärille


SIVUSTOJA MAAILMALTA:

- http://www.foresight.fi/kategoriat/tulevaisuusaineistot/linkit/

Erinomainen jatkuvasti päivittyvä linkkilista maan ja universumine väliseen ennakointitutkimukseen

- http://www.altfutures.com/pro_poor_foresight/

Kansainvälisen ennakoijaryhmän tekemä katsaus mm. poliittisen, taloudellisen, teknologisen ja sosiaalisen kehityksen vaikutuksesta köyhien tulevaisuuteen. (2009, 6 erillistä raporttia)

- http://www.oecd.org/dataoecd/48/29/41939654.pdf

Akateemiset ammatit ja instituutiot 2000-luvulla. Osa OECD:n "Higher Education to 2030" -hanketta. (2008, 25 s.)

- http://www.driversofchange.com/doc/2009/

Arup Foresightin vuoden 2050 ennakointityötä fasilitoiva korttipakka, joka on selattavissa verkossa.

http://www.iftf.org/system/files/deliverables/Engagement_Economy_sm_0.pdf

IFTF:n ennakointi verkkolähtöisistä sitoutumis- ja osallistumistalouksista. Sisältää verkko-osallistamisen onnistumisen kannalta keskeistä ajattelua (9/2009, 21 s.)

- ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/21966.pdf

Työn ja ammattien muutoksen ennakointia (3/2006, 50 s.)

- http://www.design.philips.com/philips/shared/assets/Downloadablefile/democratizing-the-future-14324.pdf

Philips Designin tekemä, Philipsin näkökulmasta tärkeitä lähitulevaisuuden trendejä luotaava ennakointi. Fokuksessa sosiaalinen innovaatio. (2007, 68 s.)

- http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/538/5194_en.pdf

Tulevaisuuden Euroopassa tarvittavien ammatillisten taitojen ennakointia (2009, 186 s.)

- http://www.iftf.org/system/files/deliverables/FOW_map_screen.pdf

IFTF:n The Future of Work - työn tulevaisuuden ennakoinnin visualisointi karttana (2007, 2 s. esite), varsinainen matsku http://www.iftf.org/system/files/deliverables/SR+1092-A_FoWPerspectives_screen.pdf


MUUTA

Ubitrendit 2020 http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/Documents/publications/eTutu_2010-4.pdf

Berger P.R. & Luckmann T (1995) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Gaudeamus