Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodiston nimiKoodistoKäyttökohde
kieleistys puuttuuorganization Organisaatiot puurakenteessa (käytetään kun liitetään esim. suorituspaikkaa hyväksiluvuissa)
Arviointiasteikko 4-10 evaluationScale4-10 Ei käytetä aktiivisesti, mutta virta-datassa on ollut tähän koodistoon liitettyjä opiskelijoita. Eli olemassa vanhoja suorituksia varten.
Arviointiasteikko A16 evaluationScaleA16 Ei käytetä aktiivisesti, mutta virta-datassa on ollut tähän koodistoon liitettyjä opiskelijoita. Eli olemassa vanhoja suorituksia varten.
Arviointiasteikko ECTS evaluationScaleECTS Ei käytetä aktiivisesti, mutta virta-datassa on ollut tähän koodistoon liitettyjä opiskelijoita. Eli olemassa vanhoja suorituksia varten.
Arviointiasteikko MBS evaluationScaleMBS Ei käytetä aktiivisesti, mutta virta-datassa on ollut tähän koodistoon liitettyjä opiskelijoita. Eli olemassa vanhoja suorituksia varten.
Arviointiasteikko muu evaluationScaleOtherH5 Ei käytetä aktiivisesti, mutta virta-datassa on ollut tähän koodistoon liitettyjä opiskelijoita. Eli olemassa vanhoja suorituksia varten.
Arviointiasteikko OSA1-5 evaluationScaleOSA1-5 Ei käytetä aktiivisesti, mutta virta-datassa on ollut tähän koodistoon liitettyjä opiskelijoita. Eli olemassa vanhoja suorituksia varten.
Arviointiasteikot evaluationScales ?
EiKaytossa evaluationScaleDisabled ?
Hyväksytty evaluationScaleApproved ?
Kompetenssit competence Kompetenssit, joita käytetään kun arvioidaan kielilausekkeita eli laajuudettomia "ominaisuuksia"
Koulutusala2002 koulutusala2002 koulutusala2002 -luokitus, ei käytetä käyttöliittymissä joskin tähän koodistoon voidaan vielä viitata tietokantatasolla
Koulutusluokitus-hierarkia education Koulutusluokitus-hierarkia, 6-numeroinen koulutuskoofi. Kaksi ensimmäistä tasoa otettu tilastokeskuksen sivuilta ja jonka alle sitten yhdistetty kolme alinta tasoa opintopolusta.
Koulutusmoduuli exchangeModule ?
Koulutusmuoto educationType Opiskeluoikeuksilla käytettävät koulutusmuodot
Koulutusohjelmat degreeprogrammes Tutkinto-ohjelmat, joihin opiskeluoikeudet liitetään, sisältää myös suvat
Laajuusyksikkö creditunit Opintojen laajuusyksiköt, jotka käytettävissä hyväksilukutilanteissa kuvaamaan alkuperäisen opinnot laajuutta
Liikkuvuuden luokittelu exchangeClassification KV-liikkuvuuksien luokittelu (nykyisin luokitteluperuste vain aikuisopiskelu/ei aikuisopiskelu)
Liikkuvuuden suunta exchangeDirection KV-liikkuvuuden suunta 
Liikkuvuuden tyyppi exchangePeriodType KV-liikkuvuuden tyyppi
Liikkuvuusohjelma exchangeProgramme KV-liikkuvuuden ohjelma
Lukukaudet semester Käytettävät lukukaudet Kevät/Syksy, käytetäänkö mihinkään?
Lukukausi-ilmoittautumisen tila semesterEnrollmentStatus Lukukausi-ilmoittautumisen status - käytetäänkö mihinkään?
Läsnäolo attendance Lukukausi-ilmoittautuisessa käytettävät statukset/ilmoittautumisen koodi
Näytetyö evaluationScaleThesis Käytetäänkö mihinkään?
Ohjaaja-roolit entitlementGuidanceRoles Ohjaaja-roolit
OKM ohjauksen ala okmOhjauksenAla OKM-ohjauksen ala -koodisto
Opintojen tyypit learningUnitType Suorituksien vaihtoehtoiset tyypit
opintopolku formOfLearning ?
opintopolku country Maakoodisto opintopolusta
opintopolku nationality Kansallisuuskoodisto opintopolusta
opintopolku organisation Opintopolun organisaatiokoodisto, käytetäänkö mihinkään?
opintopolku grade ?
opintopolku language Kielet-koodisto
opintopolku municipality Kuntakoodisto
opintopolku degrees Tutkintojen nimet
opintopolku degreeTitle Tutkintonimikkeet
opintopolku studyEntitlementQualification Pätevyydet
opintopolku studyEntitlementType Opintopolun opiskeluoikeuden tyyppi - käytetäänkö mihinkään?
opintopolku educationInstitute Opintopolun oppilaitokset, käytetäänkö mihinkään?
Opintosuorituksen laji accomplishmentType ? Käytetäänkö mihinkään
Opintosuorituksen luokittelu accomplishmentClassification ? Käytetäänkö mihinkään
Opiskelijaryhmätyypit educationGroupType ?Suunnittelupuolen koodisto, sisältää opetusryhmien tyypit ("pienryhmä", "tentti", "luento"...)
Opiskeluoikeuden huomiot entitlementNotes Koodisto, jolla voidaan tyypittää opiskeluoikeuden huomiot-tietoja
Opiskeluoikeuden tarkenne studyEntitlementSpecifier Koodisto, jolla tyypitetään opiskeluoikeuksien tarkenteet, joita voidaan asettaa opiskeluoikeuksille käyttöliittymässä. Esim doubledegree
Opiskeluoikeuden tila studyEntitlementStatus Käytetäänko mihinkään?
Opiskeluoikeuden tyyppi entitlementType Voidaan asettaa opiskeluoikeudelle pääopiskelija/sivuopiskelija, ei käytetä enää nykyisin
Pohjakoulutus formerEducation Pohjakoulutuskoodisto - tiedo linkitetään OILItuonnissa opiskeluoikeuksille
Rahoitus funding Rahoituskoodisto
Sukupuoli gender Sukupuolet
Suorituksen tarkentava kooditus accomplishmentTypeDetails Suorituksien tarkentava tyyppi, käytetään kuvaamaan onko opinnäytetyöhön kuuluva, harjoittelu, ulkomainen harjoittelu jne. joka viedään Virtaan
Suorituspaikan tyyppi placeOfAccomplishmentType Suorituspaikan tyyppi, jota tarvitaan hyväksiluvuissa -> tietoa käytetään VIRTA-viennissä
Suoritustapa accomplishmentMethod Suoritustavat, voidaan käyttää tarkentavana tietoja suoritusta kirjattaessa, ei pakollinen
Todistusmerkinnät certificateNotes Todistusmerkinnät-koodisto
Toimipisteet offices Opetuspisteet-koodisto
Toinen kotimainen evaluationScaleSecondDomestic Käytetäänkö mihinkään? - Migroinnissa?
Tutkielma evaluationScaleTreatise ?
Valmistumispäivämäärät graduationDates Valmistumispäivämäärät -koodisto
Valtakunnallinen koulutusmoduuli exchangeNationalModule ?
Vapautuksen syykoodit reasonForExemption Vapauksen syykoodit -koodisto
Viisiportainen arvosteluasteikko evaluationScaleFiveStep Perusrekisterissä käytettävä asteikko
Yleisiä korvaavuuksien nimiä assessmentReplaceCommonNameHyväksiluvuissa käytettävä koodisto, jolla voidaan asettaa oletusnimiä hyväksiluvuille

...