Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty logo. Updated the logo.

Image RemovedImage AddedSlack on etenkin yrityskäyttöön suunniteltu pilvipohjainen eli selainkäyttöinen ryhmätyön ja sisäisen viestinnän väline. Käyttäjille on sovelluksessa tarjolla eri aiheisiin keskittyviä julkisia ja yksityisiä keskustelutiloja. Slack-yhtiön tavoitteena on kehittää väline, jonka myötä sähköposti ja tekstiviestit saadaan poistettua kokonaan organisaatioiden viestintävälineiden joukosta. 

...