Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutkimussuunnitelman voi tallentaa Wihiin. Varteenotettava vaihtoehto on myös viestintäalusta Confluence-wiki, joka Wihin tapaan säilöö tiedot oppilaitoksen omaan datakeskukseen. Tutkimussuunnitelman pystyy tallentamaan Metropoliassa myös, myös OMAan tai Metropolian alla olevalle henkilökohtaiselle WWW-sivulle.  Myös jaettua verkkolevyä voi käyttää, ellei menetelmän keskimääräistä vaatimattomampi käytettävyys häiritse. 

...