Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Perustietojen pakollisia kenttiä opetussuunnitelmalle ovat Nimi ja Tunnus (Kuva 1). Tunnuksen maksimimerkkimäärä on 20, tätä suurempi merkkimäärä aiheuttaa HOPSin alustuksen ongelman kyseisellä OPSilla. Tunnuksessa Huomioi, että tunnukseen ei voi käyttää laittaa Ä, Ö, Å, tai erikoismerkkejä ( ) / - .

Opetussuunnitelman Kesto (vuotta) määrittää ajoitussuunnitelmalle muodostuvan ajanjakson, joka on mahdollista ajoittaa lisäämällä täpät lukuvuosi-, lukukausi tai perioditasolle.


Kuva 1: Opetussuunnitelman perustiedot

Tarkennukset

Tässä osiossa kuvataan Tutkinto, Tavoitetutkinto sekä Koulutusohjelma, johon OPS liittyy (Kuva 2).

Pakollisia kenttiä, jotta Vuosisuunnittelu toimii kyseisen OPS:n kohdalla oikein, ovat Ryhmä sekä Organisaatio (p.o. Yksikkö).

Mikäli kohtaan Opiskelijalla/Opettajalla oikeus luoda HOPSiin opintojaksoja, ei ole lisätty täppää, HOPSille ei tule näkyviin paikkaa, mistä voisi lisätä erillisen henkilökohtaisen opintojakson.


Kuva 2: Opetussuunnitelman tarkennukset

Kuvaus

Tämän otsikon alla on tarkoitus kuvata opetussuunnitelmaa laajemmin (Kuva3).

Liitteet

Opetussuunnitelmalle pystyy liittämään esim. taulukoita tai kuvia. Liitteet eivät näy opiskelijalle, vaikka opsilla olisi alustettu HOPS.

...

Ryhmät voivat olla esim. saapumiseriä (ARK17S = Arkeologian koulutuksessa 2017 syksyllä aloittaneet opiskelijat).


Kuva 3:  Opetussuunnitelman kuvauskentät, liitteiden paikat ja ryhmätiedot.

OPS:n versiointi

Voit tarkastella opetussuunnitelman kuvauksen aiempia versioita, niille tehtyjä muokkauksia tai palauttaa jonkin vanhan version työversioksi.

...