Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu.
 2. Napsauta sivun oikeasta yläreunasta Lisää uusi -painiketta ja valitse pudotusvalikosta Opetussuunnitelma.
 3. Syötä näytölle avautuvaan Luo uusi opetussuunnitelma -ponnahdusikkunaan OPSin tiedot. (Kuva 1)
  • Luonnosvaiheessa pakollisia tietoja ovat OPSin nimi suomeksi ja tunnus. Huomioi, että tunnukseen ei voi laittaa Ä, Ö, Å, tai erikoismerkkejä ( ) / - .

  • Lisäksi hyväksymisvaiheessa pakollisia tietoja voivat olla, korkeakoulusta riippuen, esimerkiksi OPSin voimassaoloaika ja nimi englanniksi.

  • Koulutusaste-tiedon lisääminen voi olla välttämätön, jotta OPS saadaan opinto-oppaalle (YO)
  • Mitä enemmän OPS sisältää tietoja, sitä paremmin opetussuunnitelma-haku palauttaa haun kohteet.
 4. Kun olet syöttänyt OPSiin tarvittavat tiedot, tallenna se napsauttamalla ikkunan alareunan Tallenna-painiketta.
  Näytölle avautuu sivu, jossa näet tallennetun opetussuunnitelman tiedot.

...

Opintojakso

Opintojakso on OPS:n peruselementti. Opintojaksolla on oltava laajuus, osaamistavoitteet sekä sisältö. Opintojakso voidaan jakaa osiin organisaatiokohtaisesti: joko opetussuunnitteluosiossa arvioinnin kohteisiin, tai jakson toteutuksella toteutuksen osiin.

Yksi opintojakso voi kuulua samanaikaisesti useaan opetussuunnitelmaan. Opintojaksolle tehdyt muokkaukset vaikuttavat kaikkiin niihin opetussuunnitelmiin ja opintokokonaisuuksiin, jotka käyttävät opintojaksoa.


Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus on elementti, joka voi sisältää opintojaksoja tai toisia opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuuden sisällön valinnaisuus on määriteltävä erikseen; se voidaan tehdä esim. asettamalla kaikki kokonaisuuden sisällä olevat jaksot pakollisiksi, tai vaihtoehtoisesti asettamalla kokonaisuudelle opintopisteiden vaihteluväli (20-25 op). Opintokokonaisuudelle voi asettaa arvioinnin HOPSilla.

Tavalliset opintokokonaisuudet (toisin kuin erilliset opintokokonaisuudet) ovat opetussuunnitelmakohtaisia. Yhdessä OPS:ssa tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin opetussuunnitelmiin.

Voit silti halutessasi kopioida opintokokonaisuuksia toiselle OPS:lle.


Ryhmittely

Ryhmittely on samankaltainen, mutta kevyempi elementti kuin tavallinen opintokokonaisuus. Myös sen avulla voidaan niputtaa opintojaksoja tai toisia kokonaisuuksia yhteen. Rymittelyssäkin on mahdollista asettaa sen alla olevien opintojen valinnaisuutta. Ryhmittelyllä tehtyä elementtiä ei pysty arvioimaan.


Erillinen opintokokonaisuus (ent. Vapaa opintokokonaisuus / Tarjontakori)

Toisin kuin tavallinen opintokokonaisuus, Erillinen opintokokonaisuus voi liittyä samanaikaisesti useampaan OPS:iin. Erilliseen opintokokonaisuuteen tehdyt muutokset vaikuttavat samalla kertaa kaikkiin OPS:eihin, joihin se on liitetty. Erillistä opintokokonaisuutta pääsee muokkaamaan vain sen luontipaikasta, ei opetussuunnitelman rakenteen kautta, minne se on liitettynä.


Arvioinnin kohde

Opintojakso voidaan jakaa Suoritustavat-välilehdellä arvioinnin kohteisiin. Arvioinnin kohteita voivat olla esim. luennot tai välikokeet. Arvioinnin kohteet eivät ole käytössä kaikissa Peppijärjestelmää käyttävissä korkeakouluissa.


Opintopolku

Pepissä Opintopolku-toiminnon kautta voidaan kuvata opetussuunnitelman sisällä olevia reittejä suorittaa vaadittavat opetussuunnitelman opinnot. Terminologisesti samaa tai lähes samaa asiaa voidaan eri korkeakouluissa kuvata esim. termeillä erikoistumissuunta, opintosuunta tai suuntautumisvaihtoehto. Opintopoluille voidaan tehdä erilaiset ajoitukset.


Ajoitussuunnitelma

Ajoitussuunnitelmalla kuvataan se, mille ajanjaksoille opetussuunnitelmassa sen sisältämät opintojaksot sijoittuvat. Ajoitussuunnitelman voi tehdä periodi-, lukukausi-, tai lukuvuosikohtaisesti. Ajoitussuunnitelmassa luodut ajoitukset toimivat pohjana Pepin Vuosisuunnittelu-osion käytössä.


Jäsentely

Jäsentelyllä voidaan määritellä erilaisia tapoja luokitella opetussuunnitelman opintoja. Jäsentely on erilainen luokittelu kuin OPS:n rakennenäkymässä tehty jako eri opintokokonaisuuksiin. Jäsentelyillä voidaan kuvata esim. sitä, mitkä opinnot suorittamalla saavutetaan jokin pätevyys, tai mitkä opinnot opetussuunnitelmassa ovat kansainvälistymisopintoja.

Uusia jäsentelymalleja pääsevät lisäämään vain pääkäyttäjät. Lisäyksen jälkeen ne ovat valittavissa kaikille opetussuunnitelmille.Jäsentelyt voivat olla sidoksissa siihen, miten opintoja näytetään korkeakoulun opinto-oppaassa tai muissa julkaisuissa.