Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Palvelun erityisiin teknisiin ominaisuuksiin kuuluu tiedostojen kehittynyt jakaminen muissa sosiaalisen median välineissä kuten Facebookissa ja Twitterissa. Käyttäjä voi asentaa esimerkiksi WWW-sivulleen sovelluksen, joka soittaa halutun Soundcloud-tiedoston.  Soundcloudissa voi ottaa käyttöön myös hälytyksen: jokaisesta omalla Soundcloud-tilillä soitetusta tiedostosta menee kuulutus Facebookiin tai Twitteriin.  

...

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos


Div
classbbox
Include Page
Pilvi 4
Pilvi 4

...