Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
CoINNO - Päänavigaatio
CoINNO - Päänavigaatio

Hankkeen päätyttyä (1.7.2017 alkaen) tiedustelut ja lisätietoa hankkeesta:


Yliopettaja Katri Halonen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 050 362 6407

tai

TKI-suunnittelija
Elina Ala-Nikkola
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 050 401 3456

 


Katso myös hankkeen tulokset ja koonti

metropolia.fi/coinno


 

Hankkeen henkilöstö
 

Hankkeen aikana tiedustelut (30.6.2017 saakka):


Metropolia

Projektipäällikkö Salla Mikkonen, Metropolia AMK
Päävastuu projektin sisällöllisistä ja hallinnollisista asioista
Sähköposti: salla.mikkonen (at) metropolia.fi
gsm +358 40 869 1849


Projektituottaja Kaisu Kiventaus
Projektin viestintä & projektipäällikön avustaminen
Sähköposti: kaisu.kiventaus (at) metropolia.fi
gsm +358 40 1842 449

 

 

Haaga-Helia

Projektipäällikkö Sakariina Heikkanen, Haaga-Helia AMK
Sisällölliset ja hallinnolliset asiat Haaga-Heliassa
Sähköposti: sakariina.heikkanen (at) haaga-helia.fi


T&K-koordinaattori Suvi Huovinen, Haaga-Helia AMK
Projektin hallinnollisissa asioissa avustaminen Haaga-Heliassa
Sähköposti: suvi.huovinen (at) haaga-helia.fi