Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
CoINNO - Päänavigaatio
CoINNO - Päänavigaatio

Info
iconfalse

Hankkeen kuvaus


CoINNO - Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille on kaksivuotinen Uudenmaan liiton EAKR-hanke (2015 - 6/2017).

CoINNO-hankkeessa tuetaan vapaa-aikasektorin (kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-, matkailu- ja ravitsemusalat) pk-yrityksiä MINNO®-innovaatiokonseptin avulla. Tavoitteena on yritystoiminnan elävöittäminen sekä Pasilan ja Arabian alueiden rikastuttaminen monialaisella tuote- ja palvelukehityksellä.

Yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten välillä tiivistetään käyttämällä opiskelijoiden innovaatioenergiaa etsittäessä ja kokeiltaessa ratkaisuja yritysten antamiin haasteisiin. Tavoitteena on myös luoda kansainvälisiä verkostoja innovaatio-opetuksessa. 

Hankkeella edistetään elinvoimaista, sosiaalisesti eheää ja ekologisesti kestävää kaupunkikulttuuria ja yrittäjyyttä. Hanketta toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa.


Hankkeen tavoitteet tiivistettynä

  • Kehitetään ja tuetaan vapaa-aikasektorin pk-yrityksiä (kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-, matkailu- ja ravitsemusaloilla) ja innovaatioprosesseja
  • Elävöitetään yritystoimintaa ja kaupunkikulttuuria monialaisella tuote- ja palvelukehityksellä
  • Luodaan opiskelijoiden ja yritysten välisiä kohtaamisfoorumeja

Lisätietoja hanketta edeltäneestä CoINNO-esiselvityshankkeesta

 
Hankkeen tulokset

CoINNO-hanke on päättynyt kesäkuussa 2017. Hankkeen tuloksia on koottu nettisivulle metropolia.fi/coinno


Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Salla Mikkonen (30.6.2017 saakka)
Sähköposti: salla.mikkonen (at) metropolia.fi, gsm +358 40 869 1849

Tiedustelut hankkeen päättymisen jälkeen, ks. yhteystiedot


 

 

CoINNO-uutisia

Blog Posts
max15
sortcreation
reversetrue
contenttitles

Hankkeen tulokset

CoINNO-hanke on päättynyt kesäkuussa 2017. Hankkeen tuloksia on koottu nettisivulle metropolia.fi/coinno


Tuoreet muutokset

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max10
hideHeadingtrue
themeconcise