Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

Image RemovedMicrosoft Sway -logoImage AddedSway on vuorovaikutteinen esitys-, ideointi- ja visualisointiohjelma, jonka Microsoft julkaisi lokakuussa 2014. Se liitettiin yhtiön selainpohjaiseen Office Online -toimistosovelluspakettiin kesällä 2015. Office Onlinen sovelluksia sisältyy myös oppilaitosten käyttämään Microsoft Office 365 Education -kokoelmaan. 

...

Metropolian opiskelijat ja henkilökunta käyttävät Office Onlinen sovelluksia Metropolia-käyttäjätunnuksillaan. He voivat ladata maksutta käyttöönsä myös Office-paketin työpöytäversion.  Latausopas


Osoite - Address

...